Algemene voorwaarden en regels in de les
Om er voor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt bij Sisa is het belangrijk dat we ons samen een aantal regels houden.

De leerlingen
De minimum leeftijd is 1 jaar en de maximum leeftijd is 21 jaar. De leeftijd wordt berekend vanaf 1 september van het geldende jaar.

Te laat komen & Afwezigheid
De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn. Wanneer je vijftien minuten te laat bent kun je niet meer meedoen met de les, dit is uit veiligheidsoverwegingen. Zonder opwarming is het risico op blessures te groot.

Bij afwezigheid dient dit uiterlijk een uur van te voren gemeld te worden. Het melden van afwezigheid kan telefonisch/sms of via e-mail.

Kleding en schoeisel
Van elk lid dat deelneemt aan de activiteiten van Studio SISA wordt verwacht dat hij/zij sport- of danskleding draagt. Het is niet toegestaan om op ander schoeisel dan dansschoentjes/balletschoentjes de dansvloer te betreden. Het betreden van de dansvloer op blote voeten is toegestaan.

Tevens is het niet toegestaan tijdens de lessen in de zaal te eten, dit kan tijdens de pauze.(kauwgom is ook niet toegestaan)

Discriminatie
Discriminatie in verband met geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid worden niet geaccepteerd.

Kijkkwartiertje
Het is begrijpelijk dat ouders/verzorgers willen kijken in het leslokaal, maar dat is niet mogelijk. Hiervoor zijn de kijkkwartiertjes bedoeld. Deze kijkkwartiertjes zijn iedere laatste les van de maand. Via een scherm in de wachtruimte kunt u de les iedere week volgen. Het kijkkwartiertje is alleen van toepassing tijdens de danslessen.

Toegang
Enkel leden en begeleiders en hebben toegang tot de school. Studio Sisa kan te allen tijden cursisten weigeren wegens onbehoorlijk gedrag van het kind zelf, of van de ouders. Tevens kan Studio Sisa wanbetalers weigeren.

Publicatie van foto’s en video’s
De mogelijkheid bestaat dat er tijdens de georganiseerde activiteiten van Studio SISA beeld- en video-opnamen gemaakt worden. Deze opnamen kunnen gebruikt worden voor informatieve en publicitaire doeleinde. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de publicatie, tenzij u bezwaar aangetekend heeft. U kunt bezwaar aantekenen via e-mail.

Wijzigingen in persoonsgegevens
Bij wijzigingen in uw persoonsgegevens wordt u vriendelijk verzocht deze gegevens zo snel mogelijk door te gegeven. Dit kan telefonisch of via de e-mail doorgegeven worden.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van Studio SISA zijn geheel op eigen risico. Studio SISA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemer aan de activiteiten van Studio SISA. Studio SISA en haar instructeurs kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van letsel tijdens deelname aan het haar georganiseerde activiteiten. Studio SISA heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer.

Contributie

  • Studio Sisa garandeert u 36 wekelijkse lessen.
  • Wanneer u kiest voor automatische incasso zal het lesgeld omstreeks de 25ste van de maand afgeschreven worden voor de maand die komen gaat. Bijvoorbeeld: De incasso voor de maand oktober vind plaats op 25 september.
  • Bij inschrijving na 1 oktober geldt er een aangepast tarief voor het Sisa Simpel abonnement. De lessen die de leerling voorafgaand aan de inschrijving heeft gemist, worden op het lesgeld in mindering gebracht.
  • Inschrijving geschiedt d.m.v. het online invullen van het inschrijfformulier.
  • De inschrijving is definitief wanneer wij de betaling van de contributie hebben ontvangen.
  • In juli & augustus is Studio Sisa gesloten. Voor deze maanden is ook geen lesgeld berekend.
  • Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is niet mogelijk. In bijzondere gevallen is het mogelijk om de contributie gedeeltelijk terug te krijgen. Zoals bij ziekte (doktersverklaring is nodig), of bij een verhuizing over een grotere afstand dan 17 km tussen het nieuwe adres en Studio Sisa (met bewijs van uitschrijving in de gemeente).

Opzeggen
Restitutie van de contributie is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van het volgen van de lessen.

Vakantierooster 2018/2019
Tijdens de volgende dagen zijn wij gesloten:

Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018  t/m 6 januari 2019
Carnavalsvakantie 23 februari t/m 10 maart 20189
Meivakantie – 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart – 30 en 31 mei 2019
Pinksteren – 10 juni 2019
Zomervakantie – 29 juni t/m 1 september 2019

Zomerstop
Het schooljaar loopt van begin september tot en met eind juni. In de maand juli en augustus worden er echter geen lessen gegeven.
Wij geven de laatste les van dit seizoen op vrijdag 28 juni 2019 en starten het nieuwe seizoen weer op maandag 2 september 2019.